Quay về
Trang chủ

Cty CP Petec Bình Định thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị


Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định về việc bổ nhiệm ông Lương Duy Vân (CMND số: 211336440 do Công an Bình Định cấp ngày 29/03/2016; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 07 Nguyễn Lương Bằng, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ 01/8/2020 để phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ về Hướng dẫn quản trị công ty với Công ty Đại chúng.
Nghị quyết bổ nhiệm - Tải về
Quyết định miễn nhiệm - Tải về
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí