Quay về
Trang chủ

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định


Công ty xin thông báo: ÔNG NGÔ MINH HẢI LÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Xem Biên bản ĐHĐCĐ
Xem Nghị quyết ĐHĐCĐ
Xem Nghị quyết HĐQT
 
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí