Quay về
Trang chủ

Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh

Trang chủ | GCB-01.CBTT (28/07/2022)

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 17/2022/GCB/BB-HĐQT, ngày 27/7/2022, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ban hành quyết định số 19/2022/GCB/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2022 về việc "Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh"

Tải về Quyết định số 19/2022/GCB/QĐ-HĐQT
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.