Quay về
Trang chủ

Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Trang chủ | GCB-01.CBTT (28/04/2024)

Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định.
  • Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định của bà Nguyễn Thị Du. Lý do: Vì lý do cá nhân, không tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Xem đơn từ nhiệm
  • Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định của ông Lê Thanh Phong. Lý do: Vì lý do cá nhân, không tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Xem đơn từ nhiệm

Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí