Quay về
Trang chủ

Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ V (2020-2025) của ông Trần Trọng Bình

Trang chủ | GCB-01.CBTT (02/05/2024)

Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ V (2020-2025) của ông Trần Trọng Bình.
- Ngày viết đơn: 02/5/2024;
- Ngày hiệu lực: 03/5/2024.

Xem Đơn từ nhiệm!
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí