Quay về
Trang chủ

Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Trang chủ | GCB-01.CBTT (10/08/2023)

Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định của ông Phạm Sơn Tùng.
Lý do: Vì lý do cá nhân, không tiếp tục đảm nhiệm vị trí này.

Xem đơn từ nhiệm.
 
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí