Quay về
Trang chủ

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021


Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần PETEC Bình Định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với chi tiết như sau:
  1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 04 tháng 11 năm 2021
  2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sảnh 2, Trung tâm hội nghị tiệc cưới - Quốc Bảo Palace, 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
  3. Thành phần tham dự Đại hội:
Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/10/2021 (hoặc người được ủy quyền).
  1. Chương trình, Tài liệu: 
  1. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Địa chỉ nhân đăng ký: Công ty Cổ phần Petec Bình Định: số 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822233 - Fax: 0256.3823863)
Lưu ý khi đến tham dự Đại hội:
  • Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  • Quý cổ đông phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan hữu quan về phòng chống dịch Covid và theo phương án phòng chống dịch của đơn vị tổ chức.
Trân trọng.
                                                                                                                  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                                                           Lương Duy Vân
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.