Quay về
Trang chủ

Chương trình - Tài liệu - Mẫu biểu bầu cử - Danh sách ứng cử / đề cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Cập nhật đến 27/6/2022)


Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần PETEC Bình Định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với chi tiết như sau:
  1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022
  2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sảnh 2, Trung tâm hội nghị tiệc cưới - Quốc Bảo Palace, 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
  3. Thành phần tham dự Đại hội:
Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/5/2022 (hoặc người được ủy quyền).
  1. Chương trình, Tài liệu: 
  1. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Địa chỉ nhân đăng ký: Công ty Cổ phần Petec Bình Định: số 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822233 - Fax: 0256.3823863)
  • Thời hạn đăng ký: Trước 16h00' ngày 26 tháng 6 năm 2022
  • Thời hạn gởi hồ sơ ứng cử / đề cử thành viên HĐQT / BKS: Trước 15h00' ngày 26 tháng 6 năm 2022
Lưu ý khi đến tham dự Đại hội:
Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.Trân trọng.
                                                                                                                  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                                                        Nguyễn Hoàng Nam
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.