sign

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng, Đối tác

Liên lạc với chúng tôi

Kinh doanh xăng dầu: 
      ĐT: (0256) 3816698 
      Hotline: 0913440765 (Anh Tuấn - Trưởng phòng)
Kinh doanh xi-măng: 
      ĐT: (0256) 3822760, 3822160 
      Hotline: 0985013549 (Anh Định - Trưởng phòng)
Hợp tác đầu tư: 
      ĐT: (0256) 3822233
      Email: lequanghuy@petecbidico.com.vn
------
Hành chính Nhân sự: (0256) 3822233
Tài chính Kế toán: (0256) 3822090
------
Fax: (0256) 3823863
------
Email: info@petecbidico.com.vn

(Email thường được phản hồi sau 24 giờ)