Quay về
Trang chủ

Hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty Cổ phần Petec Bình Định


Hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 171/2016/GCNCP-VSD ngày 06/12/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Petec Bình Định, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Petec Bình Định
Trụ sở chính: 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.382.3863
Fax: (056) 3823863
Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Petec Bình Định
Mã chứng khoán: GCB
Mã ISIN: VN000000GCB5
Mệnh giá: 10.000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.039.147 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký: 40.391.470.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 07/12/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Hồ sơ Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Petec Bình Định:
Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 863/QĐ-SGDHN, ngày 21/12/2016, v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Petec Bình Định. Bấm vào đây để xem.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.