Quay về
Trang chủ

Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Trang chủ | GCB-01.CBTT (22/09/2023)

Xét yêu cầu phát triển của Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đến, các thành viên HĐQT thống nhất thay đổi người đứng đầu Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:
  1. Đồng ý Ông Nguyễn Thời Đại - Tổng Giám đốc Công ty - kiêm nhiệm người đứng đầu Chi nhánh thay cho Ông Ngô Minh Hải.
  2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
Xem Nghị quyết tại đây
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí