Quay về
Trang chủ

Công ty Cổ phần Petec Bình Định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Trang chủ | GCB-01.CBTT (25/08/2023)

Công ty Cổ phần Petec Bình Định bổ nhiệm ông Nguyễn Thời Đại giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ 01/9/2023.

Xem Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Xem Thông báo.

Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí