Quay về
Trang chủ

Công ty Cổ phần Petec Bình Định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Trang chủ | GCB-01.CBTT (28/08/2023)

Công ty Cổ phần Petec Bình Định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/9/2023.

Xem Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Xem Thông báo.

Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí