Quay về
Trang chủ

Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh hàng tiêu dùng - Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Trang chủ | GCB-01.CBTT (14/09/2023)

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định về việc Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh hàng tiêu dùng - Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Xem Nghị quyết. 
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí