Tin Trong Nước
Tin Quốc Tế
Hoạt động Công đoàn
Thư Giãn
 
 
Thông Tin Được Cập Nhật Liên Tục
Thứ 7, ngày 20/10/2018
 
Đại hội Đảng bộ Cty lần thứ VIII

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020.... Chi tiết
Hội nghị người lao động năm 2014

Tài liệu liên quan đến Hội người lao động năm 2014... Chi tiết
Hội thao năm 2013

Từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 8 năm 2013, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định phối kết hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động lần thứ IX – năm 2013... Chi tiết
Hội nghị Người Lao Động 2013

Thực hiện Luật Công Đoàn; các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, TLĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Bình Định về tổ chức Hội nghị người lao động trong Công ty Cổ phần năm 2012.... Chi tiết
Tháng công nhân 2013

Căn cứ văn bản số 02/HD-LĐLĐ ngày 19/2/2013 của Ban thường vụ LĐLĐ Tỉnh hướng dẫn tổ chức “Tháng công nhân” năm 2013 trong CNVCLĐ tỉnh, ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã tổ chức lập kế hoạch, triển khai từng tổ bộ phận,... Chi tiết
Trang chủ|Giới thiệu|Quan hệ cổ đông|Sản phẩm|Dịch vụ|Tin tức|Liên hệ