Tin Trong Nước
Tin Quốc Tế
Hoạt động Công đoàn
Thư Giãn
 
 
Thông Tin Được Cập Nhật Liên Tục
Thứ 5, ngày 24/01/2019
 

Hội nghị Người lao động năm 2017
ngày cập nhật: 12/04/2017

Ngày 31/3/2017 Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Petec Bình Định tổ chức hội nghị Người lao động năm 2017.

Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ nắm rõ, được tham gia ý kiến, được giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và tham gia ý kiến, được giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ; đồng thời, thông qua thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị NLĐ xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa NLĐ với Công ty; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng Công ty phát triển bền vững. 

Nội dung hội nghị người lao động năm 2017 nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua; đánh giá việc thực hiện thoả ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Công ty; cùng những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Người lao động.

 

Lao động giỏi năm 2016

 

Hội nghị đã thống nhất với các báo cáo của Ban TGĐ và của BCH Công đoàn CS Công ty. Với yêu cầu đạt thắng lợi các mục tiêu của nhiệm vụ SXKD năm 2017, tập thể CBCNV Công ty luôn phát huy tinh thần làm chủ, năng động sáng tạo, đoàn kết, góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

 

Các Tin Khác
Hội nghị người lao động năm 2014 - (03/09/2014)
Đại hội Đảng bộ Cty lần thứ VIII - (03/06/2015)
Hội nghị Người lao động năm 2015 - (23/06/2015)
Công đoàn Cty tổ chức tham quan, dã ngoại nhân ngày 8/3/2016 - (11/03/2016)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Người Lao động 2016 - (26/05/2016)
Trang chủ|Giới thiệu|Quan hệ cổ đông|Sản phẩm|Dịch vụ|Tin tức|Liên hệ