Tin Trong Nước
Tin Quốc Tế
Hoạt động Công đoàn
Thư Giãn
 
 
Thông Tin Được Cập Nhật Liên Tục
Thứ 5, ngày 24/01/2019
 

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Người Lao động 2016
ngày cập nhật: 26/05/2016

Thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ ngày 12/11/2015 của Liên đoàn lao động tỉnh. Ngày 27/5/2016 Công ty CP Petec Bình Định tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016.

THÔNG BÁO
V/v tổ chức hội nghị người lao động năm 2016
------------------------

                             Kính gửi: Các đơn vị, phòng ban Công ty.

               Các công đoàn bộ phận thuộc CĐCS Công ty
Căn cứ quy định của Chính phủ về tổ chức Hội nghị người lao động, quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tổng giám đốc công ty và Ban chấp hành công đoàn cơ sở;

Ban Tổng giám đốc công ty – Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty thông báo đến các đơn vị, phòng ban trong công ty, các công đoàn bộ phận trong công ty nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức hội nghị người lao động:

    15 giờ, ngày 27 tháng 5 năm 2016 (Thứ sáu)

2. Địa điểm:

    Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Petec Bidico – 323 Bạch Đằng

3. Các đồng chí phụ trách các đơn vị, phòng ban, chủ tịch công đoàn bộ phận thông báo cán bộ công nhân viên đơn vị mình về dự đông đủ, đúng giờ.

4. Các đơn vị, bộ phận chuẩn bị ý kiến phát biểu. Các nội dung phát biểu: Tình hình lao động, việc làm, đời sống CBCNV, an toàn lao động - vệ sinh môi trường, việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy quy chế công ty.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đảng uỷ, Ban TGĐ (để báo cáo)

- Lưu VP Công  ty

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY               CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY

 

Tài liệu hội nghị (nhấp để tải về)

Các Tin Khác
Hội nghị người lao động năm 2014 - (03/09/2014)
Đại hội Đảng bộ Cty lần thứ VIII - (03/06/2015)
Hội nghị Người lao động năm 2015 - (23/06/2015)
Công đoàn Cty tổ chức tham quan, dã ngoại nhân ngày 8/3/2016 - (11/03/2016)
Hội nghị Người lao động năm 2017 - (12/04/2017)
Trang chủ|Giới thiệu|Quan hệ cổ đông|Sản phẩm|Dịch vụ|Tin tức|Liên hệ