Tin Trong Nước
Tin Quốc Tế
Hoạt động Công đoàn
Thư Giãn
 
 
Thông Tin Được Cập Nhật Liên Tục
Thứ 5, ngày 24/01/2019
 

Đại hội Đảng bộ Cty lần thứ VIII
ngày cập nhật: 03/06/2015

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020.

    Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; kế hoạch số 78-KH/TU ngày 07/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 30/9/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
     Ngày 25 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ Công ty Cổ phần PETEC Bình Định long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội Đảng bộ lần này có nhiệm vụ: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (2010-2015); thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ VIII (2015-2020); thảo luận góp ý các dự thảo văn kiện cấp trên đồng thời bầu cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI.

Các Tin Khác
Hội nghị người lao động năm 2014 - (03/09/2014)
Hội nghị Người lao động năm 2015 - (23/06/2015)
Công đoàn Cty tổ chức tham quan, dã ngoại nhân ngày 8/3/2016 - (11/03/2016)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Người Lao động 2016 - (26/05/2016)
Hội nghị Người lao động năm 2017 - (12/04/2017)
Trang chủ|Giới thiệu|Quan hệ cổ đông|Sản phẩm|Dịch vụ|Tin tức|Liên hệ