Tin Trong Nước
Tin Quốc Tế
Hoạt động Công đoàn
Thư Giãn
 
 
Thông Tin Được Cập Nhật Liên Tục
Thứ 7, ngày 20/10/2018
 

Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2012-2015
ngày cập nhật: 11/10/2013

Ngày 29 tháng 8 năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Petec Bình Định, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2015, với sự có mặt của 59 đại biểu đại diện cho 115 đoàn viên, công nhân viên chức lao động được triệu tập

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí 

- Đ/c Nguyễn Thị Vinh - Ủy viên BCH, Trưởng ban tổ chức LĐLĐ Tỉnh Bình Định

- Đ/c Nguyễn Trọng Phát – Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí:

- Đồng chí Nguyễn Trọng Phát - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty ;

- Đồng chí Đỗ Khoa Mỹ Linh - Chủ tịch CĐCS Công ty N/kỳ 2009-2012;

- Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch CĐCS C.N/kỳ 2009-2012.

Đại hội bầu Tổ thư ký gồm 02 đồng chí:

- Đồng chí Hồ Thị Phong Nguyệt - Đoàn viên Tổ CĐBP Tổ Chức-Kế Toán;

- Đồng chí Lê Quang Huy - Đoàn viên Tổ CĐBP Kế hoạch & Đầu Tư – Tr.Tâm Ôtô.

TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Khoa Mỹ Linh - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.

Căn cứ văn bản số 703/HD-TLĐ, ngày 06/05/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X, đồng chí Nguyễn Văn Phàn, Chủ nhiệm ủy ban kiểm trabáo cáo trước toàn thể đại hội về tình hình đoàn viên tham dự Đại hội CĐCS

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Khoa Mỹ Linh thông qua báo cáo dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2012; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Thay mặt Uỷ ban kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Phàn - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Cơ sở Công ty nhiệm kỳ VII thông qua Báo cáo.

Phát biểu của đại biểu Đảng, chính quyền và Công đoàn cấp trên

1. Thay mặt cho Đảng uỷ Công ty, đồng chí Nguyễn Trọng Phát phát biểu chỉ đạo:

- Đ/c hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII và phương hướng Nhiệm kỳ VIII của Công đoàn CS Công ty, trong đó nêu bật các kết quả phong trào công tác tuyên truyền, vai trò cầu nối giữa người lao động và ban lãnh đạo công ty của Công đoàn CS Công ty.

- Về nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu Công đoàn CS tập trung vào một số điểm sau: Tiếp tục phát động CBCNVC thực hiện tốt phát huy dân chủ, nâng cao năng suất lao động, xây dựng các phong trào tiết kiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ SXKD đề ra. Tổ chức công đoàn cần làm phong phú hơn hoạt động phong trào của mình, đặc biệt trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, học tập và làm theo các nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác bồi dưỡng những đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng, hoàn thành chỉ tiêu mà nhiệm kỳ VIII đã đề ra.

- Ngoài ra, đồng chí Phát đã nêu bật những khó khăn hiện hữu của nền kinh tế nói chung và những tác động đến hoạt động của kinh doanh của đơn vị thời gian cũng như nhận định sẽ tiếp tục khó khăn trong thời gian đến. Đồng chí yêu cầu các đại biểu đại diện cho hơn 115 CBCNV Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết trong hơn 10 năm qua, năng động sáng tạo, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

2. Thay mặt cho Công đoàn cấp trên, đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Ủy viên BCH, Trưởng ban tổ chức LĐLĐ Tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo:

- Đ/c hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII và phương hướng Nhiệm kỳ VIII của Công đoàn CS Công ty.

- Về nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu Công đoàn cơ sở cần chú ý một số điểm sau:

+ Có chương trình, mục tiêu cho việc xây dựng gia đình công đoàn thành đạt;

+ Chú trọng tuyên truyền giáo dục (mà trước mắt sắp đến là Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; hai bộ luật mới là Luật lao động và Luật công đoàn sửa đổi). Xây dựng chuẩn mực Công đoàn viên.

+ BCH Công đoàn cần phối kế hợp với Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện để CBCNVC nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn;

+ Công đoàn cơ sở cần có biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng các đề tài sáng kiến lao động, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn,…

Bầu cử

1. Bầu BCH nhiệm kỳ (2012 – 2015):

a) Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Khoa Mỹ Linh báo cáo trước Đại hội Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ (2012 - 2015), do BCH, nhiệm kỳ (2010 – 2012) chuẩn bị.

b) Đại hội thảo luận và biểu quyết về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH và nguyên tắc bầu cử, kết quả:

Về bầu BCH nhiệm kỳ 2012 – 2015:

- Biểu quyết về tiêu chuẩn             : Có 59/59 (= 100%) đại biểu nhất trí;

- Biểu quyết về cơ cấu, số lượng     : Có 59/59 (= 100%) đại biểu nhất trí;

c) Đại hội lựa chọn danh sách bầu cử bằng biểu quyết thông qua danh sách ứng cử và đề cử, kết quả có: 59/59 (=100%) đại biểu nhất trí danh sách bầu cử gồm 09 đồng chí:

Vào BCH nhiệm kỳ mới gồm 09 đồng chí:

- Đồng chí Đỗ Khoa Mỹ Linh, chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty;

- Đồng chí Hoành Minh Tuấn, chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu;

- Đồng chí Đào Thị Tú Anh, chức vụ: Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;

- Đồng chí Võ Kim Phùng, chức vụ: Phó trưởng phòng kinh doanh Tổng hợp;

- Đồng chí Nguyễn Văn Ánh, chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp CB&PP Hàng tiêu dùng;

- Đồng chí Hồ Thị Phong Nguyệt, chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán

- Đồng chí Phạm Đức Định, chức vụ: Phó GĐ Cty TNHH MTV Du lịch Petec BĐ;

- Đồng chí Lê Quang Huy, chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư;

- Đồng chí Phạm Hồng Nhật, chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên công sản HCM;

d) Đại hội bầu Ban Bầu cử gồm 3 đồng chí:

- Đồng chí Đào Văn Tuấn, làm Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương, làm thành viên;

- Đồng chí Đặng Thị Ngọc Trân, làm thành viên

đ) Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử BCH:

Danh sách trúng cử vào BCH nhiệm kỳ mới:

 
 

2. Bầu Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2012 - 2015) và đề cử Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra:

 

TGĐ Công ty tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ VIII (2012 - 2015)

 

BCH nhiệm kỳ 2012 - 2015 họp phiên họp thứ nhất bầu Chủ tịch Công đoàn CS nhiệm kỳ (2012 -2015)

- Đồng chí Đỗ Khoa Mỹ Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty;

- Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty;

- Đồng chí Lê Quang Huy, làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Luật công đoàn sửa đổi:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Khoa Mỹ Linh tổng hợp các ý kiến tham gia các điều trong bộ luật công đoàn sửa đổi, cụ thể:

1. Về đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam:

Kết quả:

Đồng ý

Không đồng ý

Sửa đổi

11%

89%

0%

2. Về nhiệm kỳ của đại hội CĐCS; CĐCS thành viên, CĐBP và tổ công đoàn:

Kết quả:

Phương án 1

Phương án 2

Sửa đổi

83%

17%

0%

3. Về số lượng đoàn viên khi thành lập CĐCS:

Kết quả:

Phương án 1

Phương án 2

Sửa đổi

5%

95%

0%

4. Về nhiệm vụ của các loại hình CĐCS:

Kết quả: 100% ý kiến đoàn viên CĐ là không tăng hoặt bớt nội dung nào.

100% đại biểu có mặt tại đại hội nhất trí với báo cáo tập hợp các ý kiến đóng góp cho Luật Công đoàn sửa đổi, thống nhất trình Công đoàn cấp trên.

Thông qua Nghị Quyết Đại hội:

Nghị quyết Đại hội đại biểu công đoàn CS Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ (2012 - 2015) đã được 100% số đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Ban chấp hành CĐCS Công ty CP Petec Bình Định nhiệm kỳ 2012 - 2015 thể chế hóa thành chương trình, kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ cùng ngày. Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Công đoàn cấp trên, 01 bản lưu hồ sơ Đại hội.

Nghị Quyết Đại hội (nhấp vào đây để tải về)

Các Tin Khác
Đại hội Đảng bộ Cty lần thứ VIII - (03/06/2015)
Hội nghị Người lao động năm 2015 - (23/06/2015)
Công đoàn Cty tổ chức tham quan, dã ngoại nhân ngày 8/3/2016 - (11/03/2016)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Người Lao động 2016 - (26/05/2016)
Hội nghị Người lao động năm 2017 - (12/04/2017)
Trang chủ|Giới thiệu|Quan hệ cổ đông|Sản phẩm|Dịch vụ|Tin tức|Liên hệ