Tin Trong Nước
Tin Quốc Tế
Hoạt động Công đoàn
Thư Giãn
 
 
Thông Tin Được Cập Nhật Liên Tục
Thứ 7, ngày 20/10/2018
 

Góp ý dự thảo hiến pháp 1992
ngày cập nhật: 16/10/2013

Ngày 15 tháng 4 năm 2013, tại địa điểm Hội trường Công ty, BCH CĐ CS Công ty tiến hành họp – tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thành phần gồm có:

- Đại biểu cấp trên mời dự:Đ/c Nguyễn Trọng Phát – Bí thư Đảng ủy Công ty.

- Chủ trì: Đ/c Đỗ Khoa Mỹ Linh – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty.

- Thư ký: Đ/c Đào Thị Tú Anh.

- Đại biểu tham gia góp ý kiến: tất cả đoàn viên công đoàn Công ty.

 

Ý hiến tổng hợp cụ thể như sau:

 

1. Số lần cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến:6 lần

- Số lượt người tham dự: 223 lượt;

- Đối tượng tham dự: đoàn viên công đoàn công ty (đến thời điểm lấy ý kiến, không có lao động chưa kết nạp vào tổ chức công đoàn);

- Có bao nhiêu ý kiến tham gia: 179 ý kiến

- Hầu hết tất cả các ý kiến đều nhất trí với bản dự thảo. Có một số ý kiến khác tập trung vào các nội dung:

Điều 10 chương I: đề nghị bổ sung cụm từ "rộng lớn" sau cụm từ "CĐ là tổ chức chính trị - xã hội" và cụm từ "chính đáng" sau cụm từ "hợp pháp" để thống nhất với Luật Công đoàn.

Và:

Điều 39 chương II: đề nghị giữ lại quy định hiện hành về hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng và chia sẻ về mọi mặt để khẳng định định hướng hôn nhân và bản chất quan hệ vơ chồng.

Quy định như vậy sẽ bảo đảm giảm bớt gánh nặng công việc cho phụ nữ và bảo đảm cơ hội để phụ nữ thực hiện tốt thiên chức làm mẹ.

2. Số thư góp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên công đoàn gửi trực tiếp đến cơ quan, đơn vị: Không có.

Cuộc họp thống nhất báo cáo Công đoàn cấp trên kết quả lấy ý kiến bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 tại Công đoàn cơ sở Công ty với các nội dung đã nêu tại cuộc họp.

 

* DỰ THẢO HIẾN PHÁP NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013) tải về

* BIÊN BẢN HỌP TỔNG HỢP GÓP Ý DỰ THẢO tải về

 

 

Các Tin Khác
Đại hội Đảng bộ Cty lần thứ VIII - (03/06/2015)
Hội nghị Người lao động năm 2015 - (23/06/2015)
Công đoàn Cty tổ chức tham quan, dã ngoại nhân ngày 8/3/2016 - (11/03/2016)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Người Lao động 2016 - (26/05/2016)
Hội nghị Người lao động năm 2017 - (12/04/2017)
Trang chủ|Giới thiệu|Quan hệ cổ đông|Sản phẩm|Dịch vụ|Tin tức|Liên hệ