Tin Trong Nước
Tin Quốc Tế
Hoạt động Công đoàn
Thư Giãn
 
 
Thông Tin Được Cập Nhật Liên Tục
Thứ 5, ngày 24/01/2019
 

Công ty CP Petec Bình Định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
ngày cập nhật: 08/06/2017

Vào lúc 8h00' ngày 25/05/2017. Công ty Cổ phần Petec Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định được tổ chức vào ngày 25/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Petec Bình Định, địa chỉ 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự Đại hội có 151 người, đại diện sở hữu cho 3.634.218 cổ phần, tương ứng 89,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã họp bàn và thông qua với tỷ lệ đồng ý cao các vấn đề:

 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016- Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

 - Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

 - Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

 - Tờ trình v/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017;

  - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

 Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải ngay sau khi Đại hội kết thúc, tại Mục Quan hệ cổ đông (trang điện tử của Công ty).

 

Đăng lúc 10h00' ngày 26/05/2017

Các Tin Khác
Xăng giảm giá mạnh từ 15h ngày 19/8 - (27/08/2015)
Giá xăng tăng từ ngày 18/9 - (21/09/2015)
Xăng giảm 770 đồng, còn hơn 17.000 đồng/lít - (03/11/2015)
HNKH năm 2015 tại Bình Định - Phú Yên - (30/12/2015)
Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam - (25/02/2016)
Trang chủ|Giới thiệu|Quan hệ cổ đông|Sản phẩm|Dịch vụ|Tin tức|Liên hệ