Tin Trong Nước
Tin Quốc Tế
Hoạt động Công đoàn
Thư Giãn
 
 
Thông Tin Được Cập Nhật Liên Tục
Thứ 7, ngày 20/10/2018
 

Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam
ngày cập nhật: 25/02/2016

Công ty Cổ phần Petec Bình Định thuộc nhóm danh sách 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất cùng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2001 với sự phát triển và phấn đấu xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, với phương châm "trao niềm tin, cùng phát triển" Công ty cổ phần Petec Bình Định đã đạt được những thành công nhất định. Từ năm 2010 đến năm 2015 doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt trong năm 2015 với sự tín nhiệm của các đối tác, khách hàng,..Công ty Cổ phần Petec Bình Định được thầm định là Doanh nghiệp trong Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế, được đánh giá bởi Trung tâm Khoa học Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp thuộc  Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Các Tin Khác
Điện, xăng cùng nhau... bứt phá: - (13/03/2015)
Xăng tăng giá gần 2.000 đồng/lít - (07/05/2015)
Xăng tăng tiếp 1.200 đồng/lít - (21/05/2015)
Giá dầu diesel giảm 19 đồng/lít - (05/06/2015)
Giá xăng trong nước tăng 275 đồng/lít - (23/06/2015)
Trang chủ|Giới thiệu|Quan hệ cổ đông|Sản phẩm|Dịch vụ|Tin tức|Liên hệ