Quay về
Trang chủ

Công ty Cổ phần Petec Bình Định thông qua Dự án đầu tư Tòa nhà văn phòng hỗn hợp tại lô đất số 349-351 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

Trang chủ | GCB-01.CBTT (23/11/2022)

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petec Bình Định;
Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết về việc Thông qua Đầu tư Tòa nhà văn phòng hỗn hợp tại lô đất số 349-351 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

Căn cứ ý kiến thống nhất, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ/NK5-HĐQT, ngày 23/11/2022 Xem chi tiết

Trân trọng thông báo.
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.