Quay về
Trang chủ

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Trang chủ | GCB-01.CBTT (30/06/2022)

Công ty Cổ phần PETEC Bình Định (GCB) xin thông báo doanh nghiệp kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của GCB là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính số 201/HĐKT-AAC ngày 29/6/2022)

Trân trọng thông báo
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.