Quay về
Trang chủ

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ THÔNG TIN VỀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Trang chủ | GCB-01.CBTT (14/11/2021)

Công ty Cổ phần PETEC Bình Định xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác cùa Quý cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác trong suốt thời gian vừa qua.
Sau hơn 20 năm có mặt trên thị trường, hoạt động và phát triển, thương hiệu PETEC BIDICO đã trở thành một trong những thương hiệu có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xäng dầu, kinh doanh vật liệu xây dựng, . . Nhằm khẳng định hơn nữa vị thế của thương hiệu, đồng thời sẽ mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh trong  tương lai,  Công ty Cổ phần PETEC Bình Định xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Đại diện pháp luật và Thông tin về Ban điều hành Công ty tới toàn thể Quý cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:
1. Thông tin thay đổi về Người đại diện theo Pháp luật:
Thông tin Đại diện theo pháp luật cũ:
Òng Nguyễn Trọng Phát — Chức danh: Tổng Giám đốc (Số CMND: 210007806) - Ngày cấp: 11/04/2018 — Nơi cấp: Công an Bình Định
Thông tin Đại diện theo  pháp luật sau khi thay đổi:
  • Đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông Nguyễn Hoàng Nam — Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quàn trị - Số CMND: 022083000086 - Ngày cấp: 29/5/2015.   Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
  • Đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông Ngô Minh Hải — Chức danh: Tổng Giám đốc - Số Căn cước công dân: 025078002465 - Ngày cấp: 08/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
2. Thông tin về Ban điều hành Công ty kể từ ngày 04/11/2021:
Tổng Giám đốc: Ông Ngô Minh Hải - Số Căn cước công dân: 025078002465 - Ngày cấp: 08/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
Phó Tổng Giám đốc: Ông Tăng Vũ Giang - Số CCCD: 036082025508 - Ngày cấp: 16/08/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Kế toán trưởng: Bà Khổng Thị Hà - Số CMND: 210985188 - Ngày cấp: 27/11/2008 - Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định
4. Kể từ ngày 05/11/2021, Công ty Cổ phần PETEC Bình Định chính thức sử dụng thông tin Đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi nêu trên. Các thông tin cũ về Đại diện theo pháp luật không còn giá trị pháp lý kể từ ngày 05/11/2021.
5. Kể từ ngày 05/11/2021, đề nghị  Quý cơ quan, Quý khách hàng, Quý đối tác sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi ở trên khi thực hiện ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các giao dịch dân sự khác.
6. Việc thay đổi tên Công ty không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Quý cơ quan, Quý khách hàng, Quý đối tác có thể thực hiện ký bổ sung phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên mới này.
Vậy Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, Quý khách hàng, Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn !
Xem thông báo tại đây
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
Nguyễn Hoàng Nam

Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.