Quay về
Trang chủ

Nghị quyết Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Trang chủ | GCB-01.CBTT (26/02/2021)

Ngày 26/02/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định ban hành Nghị quyết  Số: 04/NQ/NKV-HĐQT Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Chợ Gồm.
Nghị quyết số 04/NQ/NKV-HĐQT: Tải về
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.