Quay về
Trang chủ

THÔNG BÁO - Tổ chức hội nghị Người lao động năm 2021

Trang chủ | GCB-01.CBTT (01/02/2021)

THÔNG BÁO
V/v tổ chức hội nghị người lao động năm 2021
------------------------
 
                              Kính gửi:   Các đơn vị, phòng ban trong công ty
                                                Các công đoàn bộ phận thuộc CĐCS công ty
 
Căn cứ quy định của Chính phủ về tổ chức Hội nghị người lao động, quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tổng giám đốc công ty và Ban chấp hành công đoàn cơ sở;
Ban Tổng giám đốc công ty – Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty thông báo đến các đơn vị, phòng ban trong công ty, các công đoàn bộ phận trong công ty nội dung sau:
1. Thời gian tổ chức hội nghị người lao động:15 giờ, ngày 03 tháng 2 năm 2021 (Thứ tư).
2. Địa điểm:323 Bạch Đằng. thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Các đồng chí phụ trách các đơn vị, phòng ban, chủ tịch công đoàn bộ phận thông báo cán bộ công nhân viên đơn vị mình về dự đông đủ, đúng giờ.
4. Các đơn vị, bộ phận chuẩn bị ý kiến phát biểu. Các nội dung phát biểu: Tình hình lao động, việc làm, đời sống CBCNV, an toàn lao động – vệ sinh môi trường, việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy quy chế công ty.Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện thông báo này.
 
                       CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ C.TY (đã ký)

Văn bản đính kèm:
- Chương trình  Tải về
- Báo cáo của BCH Công đoàn Tải về
- Báo cáo Ban TGĐ Tải về
- Nghị quyết Tải về
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.