Quay về
Trang chủ

Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông

Trang chủ | GCB-01.CBTT (07/07/2020)

Công ty Cổ phần Petec Bình Định xây dựng Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty.
Để xem: bấm Tải về
Mẫu giấy đề nghị: bấm Tải về
Mẫu giấy ủy quyền: bấm Tải về
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.