Quay về
Trang chủ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

Trang chủ | GCB-01.CBTT (02/07/2020)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2020
2. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
    Để xem: bấm Tải về
    
(Theo HNX)
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.