Quay về
Trang chủ

Công ty Cổ phần Petec Bình Định chính thức bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Phát là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ V (2020-2025)

Trang chủ | GCB-01.CBTT (20/06/2020)

Nghị quyết bổ nhiệm - Tải về
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.