Quay về
Trang chủ

Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2020-2023


Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Công ty về việc tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ, tiến tới Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2023 theo Thông báo số 02/TB-ĐU ngày 20/02/2020 về việc Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty;
Từ ngày 10/03/2020 đến ngày 12/03/2020 các chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức Đại hội tại chi bộ  nhiệm kỳ 2020-2023, cụ thể:
* Vào lúc 14h ngày 10/03/2020 Đại hội Chi bộ Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp.
* Vào lúc 14h ngày 11/03/2020 Đại hội Chi bộ Phòng Kinh Doanh Xăng Dầu.
* Vào lúc  15h ngày 12/03/2020 Đại hội Chi bộ Tổ chức - Kế Toán - KH& ĐT.
Chương trình Đại hội được thông qua với các nội dung: 
- Dự thảo Báo các Nhiệm kỳ 2017-2020, Phương hướng 2020-2023;
- Báo cáo kiểm điểm của Bí thư lâm thời;
- Phương án nhân sự;
- Biên bản kiểm phiếu + Phiếu bầu;
- Biên bản Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
Đại hội của các Chi bộ tiến hành với sự thống nhất cao, nghiêm trang và kết thúc trong ngày với mục tiêu phấn đấu: Chi bộ trong sạch vững mạnh các năm trong nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2023; Đại hội đã bầu ra Bí Thư và Phó Bí Thư đủ tiêu chuẩn cho nhiệm kỳ 2020-2023; Đại hội giao cho các đồng chí trúng cử nhiệm kỳ 2020-2023 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại Hội. 
 
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.