Quay về
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
GCB-01.CBTT | 17/05/2019Trung tâm lưu ký chứng khoán "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định".

THÔNG BÁO
Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Petec Bình Định
- Mã chứng khoán: GCB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2019.
1. Lý do và mục đích
Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
2. Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: 10/6/2019
- Địa điểm thực hiện:
(+) Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
(+) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính của Công ty: số 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/6/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Nay Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin thông báo việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 như sau:
- Phương án chi trả cổ tức 2018 Tải về
- Các mẫu biểu dành cho các cổ đông chưa lưu ký:
(+) Trường hợp nhận tiền bằng chuyển khoản (cá nhân / tổ chức) sử dụng mẫu số 01/CPPT  Tải về
(+) Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp (theo mẫu số 02/CPPT)  Tải về

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.

Top