Quay về
Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Petec Bình Định tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019
GCB-01.CBTT | 11/05/2019Biên bản Đại hội Tải về
Nghị Quyết Đại hội Tải về

Theo chương trình nghị sự, sau diễn văn khai mạc của Ông Huỳnh Đức Trường - Chủ tịch HĐQT, Đại hội nghe báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 – kế hoạch năm 2019, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; các Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Năm 2018 đã qua, Công ty cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra: Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu. Sản lượng bán ra ở ngành hàng chính là xăng dầu đạt và vượt so với kế hoạch, kinh doanh xi-măng tuy có nhiều khó khăn nhưng sản lượng bán ra đạt xấp xỉ năm 2017, lợi nhuận đạt so với kế hoạch, tỷ suất chia lợi tức dự kiến đạt 8%/năm.


Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2019 nói chung và nhu cầu xã hội tại Bình Định cũng như các tỉnh miền Trung Tây Nguyên nói riêng sẽ tiếp tục có sự phát triển ổn định. Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh và việc chi phí đầu vào (như chi phí bốc dỡ hàng, chi phí vận chuyển, chi phí làm hàng tại cảng…) luôn ở mức cao tiếp tục gây nhiều trở ngại trong thời gian đến. Bên cạnh đó một số hạng mục đầu tư phải thực hiện trong năm 2019 như việc đầu tư tàu dầu, cải tạo nâng cấp các mặt bằng cơ sở kinh doanh,… sẽ là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải phục vụ tốt cho các hoạt động kinh doanh, đạt hiệu quả đầu tư. Và trên cơ sở khả năng thực tế của từng ngành hàng kinh doanh, Công ty dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo hướng đảm bảo mức lợi tức cổ phần năm 2019 đạt 8%, bằng với năm 2018, nhằm phù hợp với bối cảnh Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay.
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã kết thúc thành công tốt đẹp, các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ tuyệt đối (100%). Với tôn chỉ "Trao niềm tin, cùng phát triển", năm 2019, Công ty Cổ phần Petec Bình Định sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy của của các quý Đối tác, khách hàng, mang đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng; Đồng thời, phát huy các thành tích đã đạt được trên nền tảng vững chắc đã xây dựng, với sự đồng tâm hiệp lực cùng phấn đấu của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty tin tưởng sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra trong năm 2019, tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới./.
 

Top