Quay về
Trang chủ

Hội nghị người lao động năm 2019


Căn cứ quy định của Chính phủ về tổ chức Hội nghị người lao động, quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tổng giám đốc công ty và Ban chấp hành công đoàn cơ sở;
Ban Tổng giám đốc công ty – Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty thông báo đến các đơn vị, phòng ban trong công ty, các công đoàn bộ phận trong công ty nội dung sau:
1. Thời gian tổ chức hội nghị người lao động:15 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2019 (Thứ sáu)
2. Địa điểm:Nhà hàng 323 đường Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn.
3. Các đồng chí phụ trách các đơn vị, phòng ban, chủ tịch công đoàn bộ phận thông báo cán bộ công nhân viên đơn vị mình về dự đông đủ, đúng giờ.
4. Các đơn vị, bộ phận chuẩn bị ý kiến phát biểu. Các nội dung phát biểu: Tình hình lao động, việc làm, đời sống CBCNV, an toàn lao động – vệ sinh môi trường, việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy quy chế công ty.Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện thông báo này.

* Tài liệu họp, để xem: Bấm vào tiêu đề, sau đó bấm vào Tải về
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.