Quay về
Trang chủ

GCB: Lương Duy Vân - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc - Đăng ký mua 30.000 CP

Trang chủ | GCB-01.CBTT (01/04/2019)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Duy Vân 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 303.808 CP (tỷ lệ 7,52%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/04/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/04/2019.

(hnx.vn)

Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.